PERSBERICHT VVH en HUURpunt over hoorzitting Vlaams Parlement (17/06) hervorming sociale huisvestingssector: “Sociale huurders en kandidaat-huurders mogen niet de dupe worden van reorganisatie”